Beheersbaar in onderhoud
Centraal in de onderhoudsvisie van WSB schilders zijn de gebruiksfuncties van de te onderhouden objecten zoals bijvoorbeeld gebouwen. De eisen die hieraan worden gesteld zijn veelal bepalend voor de beheer- en onderhoudssystemen die worden toegepast. Niet het gebouw maar de beoordeling van de maatschappelijke behoeften van vastgoed vormen de basis voor een effectief en economisch verantwoord onderhoudsplan waarin de levensduur en onderhoudskosten volledig met elkaar in overeenstemming zijn.

Naast het inventariseren, analyseren en evalueren van de onderhoudsactiviteiten formuleert WSB schilders het totale beheersplan en toets deze periodiek aan de eisen die de tijd eraan stelt. Naast deze dienstverlening zijn de levensduur verlengende onderhoudssystemen van Renovaid die WSB schilders toepast erop gericht het verval aanzienlijk te vertragen en de duurzaamheid van objecten of delen daarvan te vergroten. Structureel herstel en onderhoud die de jaarlijkse beheerkosten reduceren en op langere termijn meer rendement opleveren.

Innovatief en productief.
Naast praktisch inzicht en marktkennis zijn de toegepaste onderhoudsproducten/systemen van Renovaid de letterlijke invulling van Renovaid’s ondernemingsdoelstelling. Innovatief in productontwikkeling en pro-actief binnen ieder onderhoudsscenario vormen de verschillende productcomponenten en toepassingen de basis voor kwalitatief herstel of levensduur verlengend onderhoud (LVO) van projecten, woningen en geveldelen. Daarnaast staan de jarenlange ervaring, research/development en het kwalitatieve netwerk waarbinnen Renovaid opereert garant voor maatwerkoplossingen en applicatiesystemen die beantwoorden aan de hoogste norm die de markt stelt.
In de wetenschap dat de tijd zich altijd laat gelden, staan WSB schilders en Renovaid nooit stil en gaat de uitdaging niet uit de weg. Constant in ontwikkeling strevend naar de meest optimale combinatie tussen diensten en producten waarin medewerkers, businessrelaties en opdrachtgevers een centrale rol vervullen.

Alles in de juiste verhouding
Vaak is de som der delen groter dan het geheel. Dat geldt zeker voor WSB schilders die als geen ander weet dat onderhoud en renovatie mensenwerk is en dat applicateurs het sluitstuk binnen ieder onderhoudsplan vormen. Door de kwaliteitscertificering, training en instructie zijn de applicateurs van WSB schilders verzekerd van de juiste toepassing van de Renovaid productsystemen en staan daarmee garant voor advies op maat en duurzaam resultaat. Wilt u meer weten over de Renovaid levensduur verlengende onderhoudsconcepten, kijk dan op www.renovaid.nl

Weer of geen weer, WSBschilders werkt uw project volgens planning af
Een groot pluspunt is dat WSBschilders beschikt over een eigen overdekte steiger waardoor er afgeschermd doorgewerkt kan worden tijdens periodes van regen. Ook tijdens koudere periodes, tot een buitentemperaturen van -6 graden, kan WSBschilders afgeschermd blijven doorwerken door gebruik te maken van verwarming op de steiger.

Lees de publicatie over WSBschilders in het Eisma’s Schildersblad.

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.